Gjyqtari Artan Lazaj shkarkohet përfundimisht nga sistemi i Drejtësisë

Kolegji i posaçëm i apelimit zhvilloi një seancë gjyqsore publike për ankimin e gjyqtarit Artan Lazaj. Ky i fundit ankimoi vendimin që dha për të Komisioni i pavarur i kualifikimit, i cili nuk e konfirmoi atë në detyrë. Trupi gjykues, pasi bëri shqyrtim të plotë të ankimit në seancë dëgjimore publike, mori në shqyrtim të gjithë dokumentacionin e grumbulluar nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, çdo akt e provë ne lidhje me vendimin e Komisionit; pasi dëgjoi konkluzionet përfundimtare vendosi ta shkarkojë përfundimisht atë nga sistemi i drejtësisë.

Author
Hermes News

Redaksia

Shkruaj një koment

0 Komentet