Udhëtim drejt Italisë?! Shumë e rëndësishme. Çfarë duhet të dini

Marrë nga Diaspora Shqiptare

Pandemia e shkaktuar nga virusi COVID-19 ka ndryshuar shumë jetën e njerëzve në mbarë botën. Teksa shumë shqiptarë përgatiteshin për të udhëtuar drejt Italisë për pushime ose për të vizituar familjarët e tyre qeveria italiane ka publikuar një rregullore të re për ata që mund të udhëtojnë drejt vendit fqinj.

A ka vende të cilave u ndalohet hyrja në Itali?

Po, deri më 31 korrik, u ndalohet hyrja në Itali personave që, në 14 ditët e mëparshme, kanë qëndruar ose kanë kaluar tranzit në një nga vendet e mëposhtme: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnje dhe Hercegovinë, Brazil, Kili, Kosovë, Kuvajt, Maqedonia e Veriut, Moldavi, Mali i Zi, Oman, Panama, Peru, Republika Dominikane, Serbi (për Kosovën, Malin e Zi dhe Serbinë ndalimi zbatohet nga 16 korriku, për të gjitha vendet e tjera në listë ndalimi zbatohet nga 9 korriku). Përjashtimet e vetme nga ndalimi janë:

1. shtetasit italianë, shtetasit e një shteti të BE-së, shtetasit e një vendi pjesë e marrëveshjes së Shengenit, shtetasit e Mbretërisë së Bashkuar, të Andorrës, të Principatës së Monakos, të Republikës së San Marinos ose të Shtetit të qytetit të Vatikanit dhe të afërmit e tyre të ngushtë (pasardhësit dhe parardhësit bashkëjetues, bashkëshorti, partneri i një bashkimi civil, partner i përhershëm), me kusht që ata të kenë vendqëdrimin në Itali para datës 9 korrik 2020;

2. zyrtarët dhe agjentët të Bashkimit Evropian, të organizatave ndërkombëtare, personeli i misioneve diplomatike dhe konsullatave, personeli ushtarak në ushtrimin e funksioneve të tyre;

3. vetëm për Bosnje dhe Hercegovinën, Kosovën, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi, Serbinë: ekuipazhi dhe personeli udhëtues i mjeteve të transportit tokësor, ekskluzivisht për arsye pune, vetëm për kalim tranzit (maksimum 36 orë) ose qëndrim të shkurtër në Itali (maksimum 120 orë).

Cilat janë rregullat kryesore për të udhëtuar në dhe nga jashtë?

Gjithashtu nga 9 korriku, kushdo që hyn në Itali nga çdo vend i huaj është i detyruar të dorëzojë tek transportuesi ose tek forcat e policisë në rast kontrollesh një vetëdeklarim sipas modelit që mund të shkarkohet nga kjo faqe.

Këto janë rregullat kryesore:

Vazhdojnë të lejohen lirshëm udhëtimet drejt dhe nga Shtetet Anëtare të Bashkimit Evropian (përveç Italisë, Shtetet Anëtare të BE-së janë: Austria, Belgjika, Bullgaria, Qipro, Kroacia, Danimarka, Estonia, Finlanda, Franca, Gjermania, Greqia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luksemburgu, Malta, Hollanda, Polonia, Portugalia, Republika Çeke, Rumania, Sllovakia, Sllovenia, Spanja, Suedia dhe Hungaria), Shtetet pjesë të Marrëveshjes Shengen (Shtetet jo-BE pjesë të Marrëveshjes të Shengenit janë: Islanda, Lihtenshtajni, Norvegjia, Zvicra), Mbretëria e Bashkuar e Britanisë së Madhe dhe Irlanda e Veriut, Andorra, Principata e Monakos, Republika e San Marinos dhe Shteti i qytetit të Vatikanit. Ata që hyjnë nga këto vende nuk duhet të justifikojnë arsyet e udhëtimit. Ata që hyjnë nga këto vende (përveç, nga 24 korriku, Bullgarisë dhe Rumanisë) nuk i nënshtrohen detyrimit të izolimit të mirëfilltë për 14 ditë pas hyrjes në (me kusht që ata të mos kenë qëndruar në një vend të ndryshëm nga këta në 14 ditët para hyrjes në Itali).

Nga 24 korriku, ata që hyjnë nga Bullgaria ose Rumania ose që kanë kaluar tranzit në Bullgari ose Rumani në 14 ditët e fundit duhet të bëjnë 14 ditë izolim të mirëfilltë.

Nga 1 korriku, lejohen lirshëm gjithashtu edhe udhëtimet drejt dhe nga Italia të qytetarëve me qëndrim në vendet në vijim (me kusht që ata të mos vijnë nga vendet nga të cilët ndalohet përkohësisht hyrja në Itali): Australia, Kanada, Gjeorgjia, Japonia, Maroku, Zelanda e Re, Ruanda, Republika e Koresë, Tajlanda, Tunizia, Uruguaji. Në këto raste nuk është më e nevojshme të justifikohen arsyet e udhëtimit;

Mund të hyjnë lirshëm në territorin italian, pa pasur nevojë të justifikojnë arsyet e udhëtimit edhe qytetarët e Shteteve anëtare të BE-së, Shteteve pjesë të marrëveshjes Schengen, e Mbretërisë së Bashkuar, Andorrës, Monakos, San Marinos ose Vatikanit, të huajt me vendqëndrim në një nga këto vende dhe familjarët e tyre (bashkëshortët, të bashkuarit me rit civil, partnerët bashkëjetues, fëmijët në ngarkim me moshë më të vogël se 21 vjec, parardhësit në ngarkim). Për ata që kanë qëndruar ose kanë kaluar tranzit nëpër Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brazil, Bosnje dhe Hercegovina, Kili, Kosova, Kuvajti, Maqedonia e Veriut, Moldavia, Mali i Zi, Oman, Panama, Peru, Republika Dominikane, Serbia, janë në fuqi kufizime të veçanta (shiko faq 1);

Udhëtimet, e ndryshme nga ato të listuara më lart, mund të bëhen – përveç për arsye pune, shëndeti, domosdoshmëri absolute, kthim në shtëpi, vendqëndrim ose banesë – gjithashtu edhe për arsye studimi. Udhëtime të ndryshme nga ato të treguara më lart që nuk justikohen nga njëra nga këto arsye vazhdojnë të ngelen të ndaluara..

Detyrimi i izolimit të mirëfilltë mbetet, me disa përjashtime (shiko faq 3 dhe 4) për hyrjet në Itali nga vende të ndryshme nga Austria, Belgjika, Qipro, Kroacia, Danimarka, Estonia, Finlanda, Franca, Gjermania, Greqia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luksemburgu, Malta, Hollanda, Polonia, Portugalia, Republika Çeke, Sllovakia, Sllovenia, Spanja, Suedia dhe Hungaria, Islanda, Lihtenshtajni, Norvegjia, Zvicra, Mbretëria e Bashkuar e Britanisë së Madhe dhe Irlanda e Veriut, Andorra, Principata e Monakos, Republika e San Marinos dhe Shteti i qytetit të Vatikanit. Rekomandohet, përpara se të niseni për një udhëtim jashtë shtetit, të kontrolloni masat e parashikuara në vendin e destinacionit dhe në vendet eventuale ku do të kaloni tranzit.

Kam hyrë, në Itali nga jashtë, a duhet të kaloj 14 ditë në izolim në shtëpi?

Varet nga shteti i prejardhjes dhe nga momenti i hyrjes në Itali. Ata hyjnë ose kthehen nga Austria, Belgjika, Qipro, Kroacia, Danimarka, Estonia, Finlanda, Franca, Gjermania, Greqia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luksemburgu, Malta, Hollanda, Polonia, Portugalia, Republika Çeke, Sllovakia, Sllovenia, Spanja, Suedia dhe Hungaria, Islanda, Lihtenshtajni, Norvegjia, Zvicra, Mbretëria e Bashkuar e Britanisë së Madhe dhe Irlanda e Veriut, Andorra, Principata e Monakos, Republika e San Marinos dhe Shteti i qytetit të Vatikanit nuk duhet t’i nënshtrohen izolimit të mirëfilltë, me kusht që ata të mos kenë qëndruar në një vend tjetër përveç këtyre në 14 ditët para hyrjes në Itali. Izolimi i mirëfilltë në shtëpi për 14 ditë mbetet i detyrueshëm për ata që hynë në Itali:

1. nga një vend i ndryshëm nga sa vijon: Austria, Belgjika, Qipro, Kroacia, Danimarka, Estonia, Finlanda, Franca, Gjermania, Greqia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luksemburgu, Malta, Hollanda, Polonia, Portugalia, Republika Çeke, Sllovakia, Sllovenia, Spanja, Suedia dhe Hungaria, Islanda, Lihtenshtajni, Norvegjia, Zvicra, Mbretëria e Bashkuar e Britanisë së Madhe dhe Irlanda e Veriut, Andorra, Principata e Monakos, Republika e San Marinos dhe Shteti i qytetit të Vatikanit;

2. nga çdo vend i huaj (përveç San Marino dhe Vatikani), nëse keni qëndruar në një vend ose territor tjetër në 14 ditët para hyrjes në Itali i ndryshëm nga vendet që vijojnë: Austria, Belgjika, Qipro, Kroacia, Danimarka, Estonia, Finlanda, Franca, Gjermania, Greqia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luksemburgu, Malta, Hollanda, Polonia, Portugalia, Republika Çeke, Sllovakia, Sllovenia, Spanja, Suedia dhe Hungaria, Islanda, Lihtenshtajni, Norvegjia, Zvicra, Mbretëria e Bashkuar e Britanisë së Madhe dhe Irlanda e Veriut, Andorra, Principata e Monakos, Republika e San Marinos dhe Shteti i qytetit të Vatikanit.

Nga 24 korriku, ata që hyjnë nga Bullgaria ose Rumania ose që kanë kaluar tranzit në Bullgari ose Rumani në 14 ditët e fundit duhet të bëjnë 14 ditë izolim të mirëfilltë.

Sidoqoftë ekzistojnë përjashtime nga këto rregulla.

Përjashtimet nuk vlejnë dhe për këtë arsye duhet të bëjnë në çdo rast 14 ditë izolim të mirëfilltë:

1. ata që kanë hyrë në Itali nga 9 korriku me prejardhje nga një nga vendet e mëposhtme ose që kanë qëndruar / kaluar tranzit në 14 ditët e mëparshme në një nga vendet e mëposhtme: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnje dhe Hercegovina, Brazili, Kili, Kuvajti, Maqedonia e Veriut, Moldavia, Oman, Panama, Peru, Republika Dominikane;

2. ata që kanë hyrë nga 16 korriku me prejardhje nga një nga vendet e mëposhtme ose që kanë qëndruar / kaluar tranzit në 14 ditët e mëparshme në një nga vendet e mëposhtme: Kosovë, Mali i Zi, Serbi;

3. ata që kanë hyrë nga 24 korriku, me prejardhje nga një nga vendet e mëposhtme ose që kanë qëndruar / kaluar tranzit në 14 ditët e mëparshme në një nga vendet e mëposhtme: Bullgari ose Rumani.

Cilat janë përjashtimet nga detyrimi i izolimit të mirëfilltë për ata që hyjnë nga jashtë?

Detyrimi i izolimit të mirëfilltë nuk zbatohet për:

1. ekuipazhin e mjeteve të transportit;

2. personelin udhëtues;

3. ata që hyjnë për arsye pune të cilat mund të vërtetohen nëse janë qytetarë ose kanë vendqëndrim në një nga vendet e mëposhtme: Italia, Austria, Belgjika, Qipro, Kroacia, Danimarka, Estonia, Finlanda, Franca, Gjermania, Greqia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luksemburgu, Malta, Hollanda, Polonia, Portugalia, Republika Çeke, Sllovakia, Sllovenia, Spanja, Suedia, Hungaria, Islanda, Lihtenshtajni, Norvegjia, Zvicra, Andorra, Principata e Monakos, Republika e San Marinos, Shteti i qytetit të Vatikanit, Mbretëria e Bashkuar e Britanisë së Madhe dhe Irlandës së veriut);

4. personelin e kujdesit shëndetësor që hyn në Itali për ushtrimin e profesionieve në fushën shëndetësore;

5. punëtorët ndërkufitarë që hyjnë dhe dalin për të shkuar në punë dhe për tu kthyer në shtëpi;

6. personelin e ndërmarrjeve me seli qëndrore ose dytësore në Itali që hyn në Itali pas lëvizjeve jashtë vendit për punë me një kohëzgjatje jo më të madhe se 120 orë (5 ditë);

7. lëvizjet drejt dhe nga Republika e San Marinos ose drejt dhe nga shteti i qytetit të Vatikanit;

8. zyrtarët dhe agjentët të Bashkimit Evropian, të organizatave ndërkombëtare, personelin e misoneve diplomatike dhe të konsullatave, personel ushtarak në ushtrim të funksioneve të tyre;

9. nxënësat dhe studentët që ndjekin kurse studimi në një shtet tjetër, i ndryshëm nga ai ku banojnë dhe kthehen në shtëpi të paktën një herë në javë;

10. qëndrimin e shkurtër në Itali (në një total prej 120 orësh) për arsye pune, shëndeti, ose urgjence absolute;

11. kalimin tranzit në aeroport

12. kalimin tranzit jo më të gjatë se 24 orë (që mund të zgjaten në mënyrë të jashtëzakonshme deri në 36 orë totale ) për të arritur në shtetin e vendqëndrimit (për shembull hyrja në Itali me një traget nga Greqia për të vazhduar me makinë deri në banesën tuaj në Gjermani).

Përveç rasteve të përmendura më lart, detyrimi i izolimit të mirëfilltë nuk zbatohet më për personat që hyjnë ose kthehen në Itali nga vendet e mëposhtme: Austria, Belgjika, Qipro, Kroacia, Danimarka, Estonia, Finlanda, Franca, Gjermania, Greqia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luksemburgu, Malta, Hollanda, Polonia, Portugalia, Republika Çeke, Sllovakia, Sllovenia, Spanja, Suedia, Hungaria, Islanda, Lihtenshtajni, Norvegjia, Zvicra, Andorra, Principata e Monakos, Republika e San Marinos, Shteti i qytetit të Vatikanit, Mbretëria e Bashkuar e Britanisë së Madhe dhe Irlandës së veriut. Nëse në 14 ditët para hyrjes në Itali ka pasur një qëndrim të çdo kohëzgjatje në vende të ndryshme nga ato të listuara më lart, izolimi i mirëfilltë do të jetë njëlloj i i nevojshëm. Për shembull, një person që hyn në Itali nga Franca me datë 1 korrik do t’i nënshtrohet izolimit të mirëfilltë nëse ka hyrë në Francë nga Shtetet e Bashkuara me datë 20 qershor por nuk do t’i nënshtrohet izolimit nëse lëvizja nga Shtetet e Bashkuara drejt Francës ka ndodhur brenda datës 10 qershor ose nëse midis 15 dhe 30 qershorit ai ka qëndruar në Gjermani.

Në çdo rast, personat që, në 14 ditët para hyrjes në Itali, kanë qëndruar ose kanë kaluar tranzit nëpër njërin nga vendet e mëposhtme duhet të bëjnë 14 ditë izolim të mirëfilltë: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brazil, Bosnje dhe Hercegovina, Bullgaria, Kili, Kosova, Kuvajti, Maqedonia e Veriut, Moldavia, Mali i Zi, Oman, Panama, Peru, Republika Dominikane, Rumania, Serbia. Sidoqoftë, hyrja në Itali për personat në këtë situatë (me përjashtim të hyrjeve nga Bullgaria dhe Rumania) është e kufizuar (shiko FAQ nr. 1).

A lejohet turizmi në dhe nga jashtë?

Nga 3 qershori, rregullat italiane ju lejojnë të lëvizni lirshëm (pra edhe për turizëm) në dhe nga: Austri, Belgjikë, Bullgari, Qipro, Kroaci, Danimarkë, Estoni, Finlandë, Francë, Gjermani, Greqi, Irlandë, Letoni, Lituani, Luksemburg, Maltë, Hollandë, Poloni, Portugali, Republika Çeke, Rumani, Sllovaki, Slloveni, Spanjë, Suedi dhe Hungari, Islandë, Lihtenshtajn, Norvegji, Zvicër, Andorra, Principata e Monakos, Republika e San Marinos, Shteti i Qytetit të Vatikanit, Mbretëria e Bashkuar e Britanisë së Madhe dhe Irlanda e Veriut. Lëvizjet në dhe nga vende të ndryshme për arsye të turizmit nuk lejohen (shih faq 2 dhe 3).

Para se të nisen për një udhëtim turistik jashtë vendit, qytetarët italianë dhe të huajt me vendqëndrim në Itali këshillohen të kontrollojnë se cilat janë rregullat e vendosura në vendin e destinacionit dhe në vendet eventuale tranzit.

Nga 1 korriku gjithashtu lejohet gjithmonë hyrja në Itali:

1. e qytetarëve të Shteteve anëtare të BE-së, Shteteve pjesë të marrëveshjes Schengen, të Mbretërisë së Bashkuar, Andorrës, Monakos, San Marinos ose Vatikanit;

2. e të huajve me vendqëndrim në Shtetet anëtare të BE-së, në Shtetet pjesë të marrëveshjes Schengen, në Mbretërinë e Bashkuar, Andorra, Monako, San Marino ose Vatikan;

3. e anëtarëve të familjes të qytetarëve të vendeve të lartpërmendura ose e të huajve me vendqëndrim në po këto vende (me anëtarë familje nënkuptohen bashkëshortët, të bashkuarit me rit civil, partnerët bashkëjetues, fëmijët në ngarkim me moshë më të vogël se 21 vjec, parardhësit në ngarkim);

4. e qytetarëve me qëndrim në Australia, Kanada, Gjeorgjia, Japonia, Maroku, Zelanda e Re, Ruanda, Republika e Koresë, Tajlanda, Tunizia, Uruguaji.

Sidoqoftë për hyrjet nga vende të ndryshme nga vendet e Bashkimit Evropian, vendet pjesë të Marrëveshjes Shengen, Mbretëria e Bashkuar, Andorra, Monako, San Marino dhe Vatikani, vlen ende detyrimi i izolimit të mirëfilltë për 14 ditë.

Sidoqoftë, për hyrjet nga vende të tjera, të ndryshme nga Italia, Austria, Belgjika, Qipro, Kroacia, Danimarka, Estonia, Finlanda, Franca, Gjermania, Greqia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luksemburgu, Malta, Hollanda, Polonia, Portugalia, Republika Çeke, Sllovakia, Sllovenia, Spanja, Suedia, Hungaria, Islanda, Lihtenshtajni, Norvegjia, Zvicra, Andorra, Principata e Monakos, Republika e San Marinos, Shteti i qytetit të Vatikanit, Mbretëria e Bashkuar e Britanisë së Madhe dhe Irlandës së veriut ende vlen detyrimi i izolimit të mirëfilltë për 14 ditë.

Për ata që kanë qëndruar ose kanë kaluar tranzit nëpër Armeni, Bahrein, Bangladesh, Bosnjë dhe Hercegovinë, Brazil, Bullgari, Kili, Kosovë, Kuvajt, Maqedonia e Veriut, Moldavia, Mali i Zi, Oman, Panama, Peru, Republika Dominikane, Rumani, Serbi, aplikohen kufizime dhe detyrime të veçanta. (shiko faq. 1).

Kur fillon izolimi i mirëfilltë pas hyrjes në Itali?

Si rregull, menjëherë pas hyrjes në Itali. Lejohet të bëhet, në kohën më të shkurtër të mundshme, rruga për të shkuar në shtëpi ose në një banesë të ndryshme të identifikuar si vendi i izolimit. Në këtë rrugë nuk lejohet të përdorni transportin publik, përveç atij të përdorur për të hyrë në Itali (për shembull, me të mbërritur në Fiumicino me aeroplan nuk mund të hipni në tren për të shkuar në qendër të Romës ose në ndonjë destinacion tjetër). Lejohet kalimi tranzit në aeroport: ata që hyjnë në Itali me rrugë ajrore, mund të marrin, pa dalë nga aeroporti, një aeroplan tjetër për në ndonjë destinacion kombëtar ose ndërkombëtar. Gjithashtu kush hyn ose kthehet në Itali nga jashtë shtetit për arsye pune, shëndeti ose urgjencë absolute mund të shtyjë deri në 120 orë fillimin e izolimit të mirëfilltë. Shtyrja duhet të arsyetohet nga nevoja që kanë justifikuar hyrjen në Itali. Për rastet e përjashtimit nga detyrimi i izolimit, shikoni faq 4.

Unë jam një person me vendqëndrim jashtë vendit, për të arritur në vendin ku zakonisht jetoj duhet të kaloj përmes Italisë. Si duhet të sillem?

Kalimi tranzit përmes Italisë nga një vend i huaj në një vend tjetër të huaj, që ka si qëllim mbërritjen – sa më shpejt të jetë e mundur dhe pa ndalesa të ndërmjetme – në banesën tuaj, lejohet, nëse ka arsye pune. Për shembull:

1. lejohet tranziti aeroportual (për shembull, udhëtim nga Karakasi në Frankfurt me një ndalesë në Fiumicino), me kusht që të mos dilet nga zona e aeroportit;

2. udhëtarëve që zbresin në Itali në përfundim të xhiros me anije (crociera) u lejohet të kthehen në vendin e tyre (me shpenzimet që duhet të paguhen nga kompania e anijes);

3. lejohet të ngarkoni automjetin tuaj privat në një traget (për shembull nga Tunizia ose nga Greqia për Itali) dhe të vazhdoni drejt banesës tuaj në të njëjtin automjet privat (për shembull në Hollandë ose Gjermani). Në këtë rast qëndrimi në Itali nuk duhet ti tejkalojë 36 orët.

Kur hipni në aeroplan/anije me destinacion Italinë, është e nevojshme të plotësoni një vetëdeklarim (modeli) që tregon qartë se bëhet fjalë për një tranzit për të arritur në banesën tuaj që gjendet në një vend tjetër jashtë Italisë. Nëse u shfaqen simptoma të Covid-19, është e nevojshme që menjëherë të njoftoni autoritetin kompetent shëndetësor për territorin përmes numrit të telefonit të posaçëm dhe të prisni udhëzime. Është gjithashtu e rëndësishme që, para se të filloni udhëtimin, të informoheni për kufizimet e lëvizjeve të ndërmarra jo vetëm nga Italia por edhe nga vendet nga te cilat fillon, vazhdon dhe përfundon udhetimi. Gjatë tranzitit në Itali rekomandohet të mbani kontakte me përfaqësinë diplomatike të vendit tuaj kompetent për Italinë. Nga 3 qershori, mund të qarkullojnë lirisht personat që hyjnë ose kthehen në Itali nga vendet e mëposhtme : Austria, Belgjika, Bullgaria, Qipro, Kroacia, Danimarka, Estonia, Finlanda, Franca, Gjermania, Greqia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luksemburgu, Malta, Hollanda, Polonia, Portugalia, Republika Çeke, Rumania, Sllovakia, Sllovenia, Spanja, Suedia, Hungaria, Islanda, Lihtenshtajni, Norvegjia, Zvicra, Andorra, Principata e Monakos, Republika e San Marinos, Shteti i qytetit të Vatikanit, Mbretëria e Bashkuar e Britanisë së Madhe dhe Irlandës së veriut. Nëse në 14 ditët para hyrjes në Itali ka pasur një qëndrim të çdo kohëzgjatje në vende të ndryshme nga ato të listuara më lart, kalimi tranzit do të qëndrojë i rregulluar sipas rregullave të treguara më sipër.

Po kthehem me një fluturim nga jashtë. A mund të bëj një fluturim tjetër në një destinacion tjetër kombëtar ose ndërkombëtar?

Po, kalimi tranzit në aeroport lejohet. Por, nuk është e mundur të dilni nga zona e aeroportit nëse vini nga një vend tjetër nga sa vijon: Austria, Belgjika, Qipro, Kroacia, Danimarka, Estonia, Finlanda, Franca, Gjermania, Greqia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luksemburgu, Malta, Hollanda, Polonia, Portugalia, Republika Çeke, Sllovakia, Sllovenia, Spanja, Suedia dhe Hungaria, Islanda, Lihtenshtajni, Norvegjia, Zvicra, Andorra, Principata e Monakos, Republika e San Marinos, Shteti i qytetit të Vatikanit, Mbretëria e Bashkuar e Britanisë së Madhe dhe Irlanda e Veriut. Nuk mund të dalin nga zona e aeroportit, edhe ata që vijnë nga një prej këtyre vendeve, por që kanë qëndruar në një vend tjetër në 14 ditët e mëparshme.

Për ata që kanë qëndruar ose kanë kaluar tranzit nëpër Armeni, Bahrein, Bangladesh, Bosnjë dhe Hercegovinë, Brazil, Bullgari, Kili, Kosovë, Kuvajt, Maqedonia e Veriut, Moldavia, Mali i Zi, Oman, Panama, Peru, Republika Dominikane, Rumani, Serbi, aplikohen kufizime dhe detyrime të veçanta (shiko faq. 1).

Unë jam një qytetar i huaj ose një italian me vendqëndrim jashtë shtetit dhe aktualisht gjendem në Itali, a mund të kthehem në vendin ku jetoj?

Po, kthimi në vendbanimin, banesën ose vendqëndrimin tuaj lejohet gjithmonë, Për vetëdeklarimin që justifikon arsyet e lëvizjeve në territorin kombëtar, të nevojshme për të arritur në kufi, mund të përdorni formularin e publikuar në faqen e internetit të Ministrisë së Brendshme. Rekomandohet të kontrolloni përpara nisjes masat e parashikuara në vendin e destinacionit për të kundërshtuar përhapjen e virusit. Ne gjithashtu ju rekomandojmë që të kontaktoni ambasadën e vendit tuaj në Itali.

Për ata që kanë qëndruar ose kanë kaluar tranzit nëpër Armeni, Bahrein, Bangladesh, Bosnjë dhe Hercegovinë, Brazil, Bullgari, Kili, Kosovë, Kuvajt, Maqedonia e Veriut, Moldavia, Mali i Zi, Oman, Panama, Peru, Republika Dominikane, Rumani, Serbi, aplikohen kufizime dhe detyrime të veçanta (shiko faq. 1).

Unë po kthehem nga jashtë shtetit. A mund të kërkoj nga dikush që të vijë të më marr me makinë nga aeroporti, stacioni i trenit apo porti i mbërritjes?

Po i lejohet vetëm një personi që bashkëjeton në të njëjtin vendbanim si personi i transportuar, mundësisht i pajisur me pajisje mbrojtëse. Lëvizja në fjalë është një nga rastet e “urgjencës absolute”, që duhet të vetë-çertifikohet me formularin e vënë në dispozicion nga Ministria e Brendshme, i plotësuar në të gjitha pjesët e tij, duke treguar, në veçanti, itinerarin e udhëtuar dhe vendbanimin ku shkon personi. Përveç rasteve të përjashtuara (shiko faq 4) qëndron i vlefshëm detyrimi për të komunikuar menjëherë hyrjen tuaj në Itali pranë Departamentit të Parandalimit, për nënshtrimin ndaj mbikëqyrjes shëndetësore dhe izolimit të mirëfilltë, si dhe detyrimi për të raportuar me shpejtësi shfaqjen eventuale të simptomave të COVID-19 tek autoriteti shëndetësor.

Author
Hermes News

Redaksia

Shkruaj një koment

0 Komentet