KE publikon raportin: Shqipërisë t’i hapen negociatat

Komisioni Europian i ka rekomanduar sërish sot Këshillit për hapjen e negociatave me Shqipërinë.“Në vijim të progresit domethënës të arritur dhe të kushteve të përcaktuara njëzëri nga Këshilli në qershor 2018 që janë përmbushur, Komisioni Europian rekomandoi në paketën e tij të zgjerimit 2019 që Këshilli të hapte negociatat e pranimit me Shqipërinë, thuhet në raportin e KE për Shqipërinë publikuar sot.

”Në përgjithësi, Shqipëria ka rritur përpjekjet e saj dhe ka dhënë rezultate të tjera të prekshme dhe të qëndrueshme në fushat kryesore të identifikuara në Konkluzionet e Këshillit të Qershorit 2018”, shtohet në të.

”Për rrjedhojë, bazat e rekomandimit të Komisionit për vitin 2019 për të hapur negociatat e pranimit me Shqipërinë mbeten të vlefshme”, theksohet në raportin e KE-së për Shqipërinë.

KE evidenton se Shqipëria ka bërë përparime në procesin e rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, në veçanti plotësimin e të gjitha dosjeve me përparësi, dhe përfundimin e krijimit të strukturave të pavarura gjyqësore, siç parashikohet në reformën kushtetuese.

Gjithahsti, KE përmënd edhe “finalizimin e krijimit të organeve të specializuara, përkatësisht Strukturës Speciale Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) dhe Byrosë Kombëtare të Hetimit (BKH) dhe Gjykatës.

“Shqipëria po bën përparim për të rindërtuar Gjykatën Kushtetuese pas verifikimit të anëtarëve të saj dhe ka emëruar disa anëtarë të rinj. Kjo do të krijojë bazën që Gjykata Kushtetuese të rimarrë funksionalitetin dhe të rrisë besimin e publikut. Në dhjetor 2019, Gjykata kishte një gjyqtar në detyrë nga nëntë si rezultat i vettingut. Tani Gjykata ka katër anëtarë. Ekziston një mosmarrëveshje për një nga gjyqtarët e fundit të emëruar, për shkak të një interpretimi të ndryshëm të procedurës së emërimit nga Presidenti i Republikës. Komisioni i Venecias do të lëshojë një opinion mbi këtë çështje në mars 2020.

Me katër anëtarët e tanishëm, Gjykata ka kuorumin minimal prej tre gjyqtarëve për të gjykuar mbi pranueshmërinë e çështjeve. Gjykatës i duhen gjashtë anëtarë të ulur në seancë plenare për të qenë plotësisht funksional dhe të jenë në gjendje të zhvillojnë seanca dëgjimore. KED është duke përfunduar vlerësimin e saj për kandidatët për dy poste bosh, njëra prej të cilave ishte rihapur për të zëvendësuar një gjyqtar të caktuar më parë nga Presidenti i Republikës i cili përfundimisht nuk e kaloi procesin e verifikimit. Përfundimi i emërimeve në Gjykatën Kushtetuese do të vazhdojë pasi Gjykata e Lartë, e cila është autoriteti i tretë emërues përveç Kuvendit dhe Presidentit të Republikës, të arrijë një kuorum minimal prej nëntë gjyqtarësh”, thuhet në raport.

KE vlerëson faktin se forcimit të bilancit të hetimeve proaktive, ndjekjeve penale dhe dënimeve përfundimtare në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, përfshirë nivelet e larta. “Në konkluzionet e tij të qershorit 2018, Këshilli gjithashtu theksoi rëndësinë e rekomandimeve të jashtëzakonshme të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Zyrën e Evropës për Institucionet Demokratike dhe të Drejtat e Njeriut (OSBE / ODIHR), për t’u adresuar në kontekstin e reformës zgjedhore. Në këtë fushë, një marrëveshje ndërpartiake e arritur në janar 2020, me opozitën parlamentare dhe ekstra parlamentare, vendosi një kornizë për të negociuar reformën zgjedhore deri më 15 mars 2020”, thuhet në raport.

KE thekson se “Shqipëria ka ruajtur ritmin për të adresuar kërkesat e pabaza të azilit të paraqitura nga shtetasit shqiptarë në vendet anëtare të BE-së dhe vendet e lidhura me Schengenin. Duke krahasuar të dhënat e disponueshme për vitin 2019 (deri në nëntor 2019 përfshirë), me të njëjtën periudhë të vitit 2017, fluksi është rreth 17% më i ulët”.

“Shqipëria është vendi i parë në rajon ku Marrëveshja për Statusin e Kufirit Europian dhe Rojes Bregdetare (EBCG) me BE-në ka hyrë në fuqi. Vendosja e ekipeve të përbashkëta EBCG në kufirin e Shqipërisë me Greqinë që nga maji 2019 ka treguar rezultate të mira në adresimin e migracionit të parregullt dhe sfidat e sigurisë”, theksohet në raport.

Në lidhje me Politikën e Përbashkët të Jashtme dhe të Sigurisë,KE deklaron se Shqipëria ka mbështetur politikën e saj për t’u përafruar 100% me deklaratat dhe vendimet e BE-së.

Author
Hermes News

Redaksia

Shkruaj një koment

0 Komentet