Avokatët përjashtohen nga TVSH, vendimi nga Gjykata e Lartë

Sipas VKM nr.953, datë 29.12.2014 avokatët do të duhet të paguanin TVSH duke filluar nga zero. Por Dhoma Kombëtare e Avokatisë dërgoi një padi në Gjykatën e Lartë kundër Këshillit të Ministrave për ligjin e TVSH-së. Kështu Në korrik të këtij viti, gjykata shfuqizoi pjesërisht VKM nr.953, duke berë që pagesës së TVSH-së ti nënshtrohen vetëm ata avokatë apo zyra avokatie, niveli i xhiros vjetore të të cilëve e kalon shumën e 5 milionë lekë të reja në vit.

Author
Hermes News

Redaksia

Shkruaj një koment

0 Komentet