Ibrahimaj: katër masat që mbështet paketa e dytë e ndihmës

Drejtoresha e Përgjithshme e Tatimeve, Delina Ibrahimaj, tha sot se 176 mijë biznese dhe individë do të përfitojnë pagën e luftës prej 40 mijë lekë, nga paketa e dytë e ndihmës së qeverisë në kuadër të pandemisë së koronavirusit.

“Katër masa mbështet paketa e dytë”, tha Ibrahimaj.

Sipas saj, në masën e parë futen bizneset e mbyllur me urdhër të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale që kanë qarkullimin më të lartë se 14 milionë lekë,

“Në paketën e parë qeveria mbështeti të gjithë të punësuarit e bizneseve të vogla që kanë qarkullim deri në 14 milionë lekë, ndërsa në paketën e dytë është përcaktuar si masë e parë mbështetje për këto subjekte që kanë të ardhura mbi 14 milionë lekë, të mbyllur me urdhër të Ministrisë së Shëndetësisë”, – tha ajo.

“Masa e dytë mbështet me pagesën 40 mijë lekë, individët që janë të larguar nga puna nga data 10 mars deri 10 prill. (Papunësia e të cilëve është shkaktuar si pasojë e COVID-19). Këtu janë të parashikuar të përfitojnë një numër prej 40 mijë të punësuarish të larguar. Ndërkohë të punësuarit e larguar të përfshirë në bizneset e mbyllura janë të parashikuar të mbulohen si në masën e parë dhe në paketën e parë që sapo është mbyllur”- deklaroi Ibrahimaj.

Në paketën e parë, shpjegoi ajo, janë 67 473 biznese që aplikuan për të marrë ndihmën, nga këto janë miratuar kërkesat e 32 276 subjekteve, ndërsa po vijon riverifikimi i kërkesa të refuzuara për të mos lënë askënd pa marrë atë çka i përket.

“Masa e tretë, parashikon 40 mijë lekë të punësuarve që janë brenda aktiviteteve të prekura nga COVID-19, por që kanë qarkullim nga 0-14 milionë lekë. “Këtu janë 100 mijë të punësuar që do të mbështeten nga kjo masë. Përveç profesioneve të lira, dyqaneve ushqimore e farmacitë”- tha ajo.

Masa e katër shkon për të mbështetur sektorin e turizmin.

“Ndryshe nga paketa e parë, mbështetja në paketën e dytë është në formën e një pagese të vetme prej 40 mijë lekë. Do të mbështeten nëpërmjet masës së parë të gjithë të punësuarit aktual në këto subjekte dhe të punësuarit e larguar nga puna nga data 10 mars deri më 10 prill”- theksoi Ibrahimaj.

Ajo njoftoi se aplikimi për mbështetjen nga paketa e dytë nisë nesër. Ndërkohë që krahas mbështetjes financiare qeveria ka parashikuar edhe shtyrjen e tatim fitimit, duke rritur mbështetjen për biznesin në këtë situatë të vështirë.

Author
Doriana Metollari

Doriana Metollari, është gazetare dhe Editore e platformes informative online Hermesnews.al, themeluar në Itali në vitin 2006. Ka menaxhuar dhe disa gazeta të tjera online po në Itali, një prej tyre dhe në bashkëpunimin me kompaninë 'Edizioni Vivere' në Le Marche. Ajo ka drejtuar po ashtu projekte për Bashkimin Europian dhe për OKBnë në fushën e të drejtave, kulturës, teknologjisë dhe gazetarisë. Libri i saj i parë 'G-online' është një manual bazë për komunikimin online, gazetarinë dhe mediat sociale.

Shkruaj një koment

0 Komentet