Ligji për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, sot në Kuvend

Statusi i gjyqtareve dhe i prokurorëve diskutohet sot në Kuvend. Pas kësaj do të jetë vete shkolla e magjistraturës ajo e cila do të emërojë gjyqtarët e rinj, nëpërmjet Këshillit të lartë të gjyqsorit dhe atij të Prokurorisë. Në raportin e Komisionit të ligjeve shkruhet se, për shkak të moskonstituimit të institucioneve të qeverisjes së sistemit të drejtësisë, në veçanti KLGJ e KLP shkolla e magjistraturës nuk mund të organizojë provimin e pranimit të kandidatëve të rinj për magjistratë dhe mosemërimit të atyre që kanë përfunduar shkollën, në Qershor 2018.

Author
Hermes News

Redaksia

Shkruaj një koment

0 Komentet